TALK SHOW “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” TẠI TRƯỜNG THPT MƯỜNG LA.