Trường THPT Mường La: TỔ CHỨC GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP