SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ “ BẠN GÁI TIÊU BIỂU” TRƯỜNG THPT MƯỜNG LA